24 พฤศจิกายน 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  Filler
สารเติมเต็ม (Filler)
Filler คือสารที่ใช้ฉีดเพื่อทดแทนคอลลาเจนในผิว ช่วยลดและแก้ไขความบกพร่องของหน้าหรือเสริมในบริเวณที่ขาด เช่น ร่องแก้ม เสริมโครงจมูก เสริมคาง เติมรอยหลุม ปรับรูปหน้า เป็นต้น
ปัจจุบันสารเต็มมีหลายชนิด แต่ที่นิยมด้วยกันในปัจจุบันมี 2 ชนิดคือ
1 hyaluronic acid มีความปลอดภัยสูง เสถียร คงสภาพ สลายหมด 100% ความคงทนหรือความเสื่อมสลายขึ้นอยู่กับขนาดโมเลกุล
2 Hydrophilic Gel   เป็นสารประกอบประเภท polyamide ซึ่งสังเคราะห์ เลียนแบบสารธรรมชาติประเภท hyaluronic acid อาจเป็นสารประกอบที่สกัด มาจาก คอลลาเจนปลาทะเล หรือ ไขมันเทียม หรือสารชนิดอื่น ซึ่งมีหลายชนิด ผลทดสอบทางการแพทย์ยังไม่แน่ชัดว่าจะสลายได้ 100% หรือไม่ ในบางรายอาคเกิดอาการ granuloma (เกิดจากเซลล์จากร่าางการทำปฎิกิริยาต่อต้าน ทำให้เมื่อเวลาสัมผัสเป็น ลํกษณะ ลูกคลื่นเล็กๆ หรือการก่อตัวเป็นพังผืด) แต่จากตัวอย่างกลุ่มทดลองพบว่า อยู่ได้คงทนและไม่มีอาการผลข้างเคียงเกิดขึ้นน้อย มีข้อดีคืออยู่ได้นาน จริงๆแล้วสารจำวพวกนี้มีผู้อวดอ้างสรรพคุณว่าอยู่ได้ถาวรจริงๆๆแล้วสารชนิดนี้จะสลายไปใน 1-2 ปี  (กึ่งถาวร) ขึ้นอยู่กับระบบสรีระของร่างกาย


 
[ +zoom ]
Dermalax Plus (1.1ml)
[ +zoom ]
Dermalax Deep Plus (1.1ml)
[ +zoom ]
Dermalax Implant Plus (2.2ml)
[ +zoom ]
Restylane Lidocaine Galderma (นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Perlane Lidocaine Galderma (นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Skin boosters VITAL(นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Restylane vital light pen injector (นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Restylane Lidocaine (นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Restylane Skinboosters (นำเข้าแท้)
[ +zoom ]
Aqualift 100g
[ +zoom ]
Macrolane VRF20 (ชนิดนิ่ม)
[ +zoom ]
Macrolane VRF30 (ชนิดแข็ง)
[ +zoom ]
Hyacrop MLF1
[ +zoom ]
Hyacorp MLF2
[ +zoom ]
Aquaderm 2 ml.
[ +zoom ]
Restylane
[ +zoom ]
Perlane
[ +zoom ]
Cannula(เข็มปลายทู่50ด้าม)
[ +zoom ]
Mirror Cannula(เข็มทู่50ด้าม)
[ +zoom ]
Mirror Cannula (เข็มทู่ 1ด้าม)
Copyright by e-cosmedical.com

 

Engine by MAKEWEBEASY